Letter from the Founder – Thai

เรียน ท่านผู้ปกครอง,

กรุณารับการทักทายที่อบอุ่นจาก ELI 360 ที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อท่านและครอบครัว ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านต่อโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ELI 360 เราทราบดีว่าการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญ ท่านต้องพบกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการ, การย้ายหน่วยกิต, ความช่วยเหลือทางการเงิน, สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานของเรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งในเอเชียและอเมริกาเหนือ

ที่ ELI 360 เรามีประสบการณ์ 20 ปีในการทำงานกับครอบครัวที่มีความคล้ายคลึงกับครอบครัวของท่าน คือ ครอบครัวที่เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับอนาคตที่ดีของบุตรหลาน ทางเราซาบซึ้งใจที่มีโอกาสในการช่วยเหลือท่านและบุตรหลานในขั้นตอนสำคัญของการเลือกมหาวิทยาลัยที่บุตรหลานของท่านจะเติบโตและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการงาน

ELI 360 ขอนำเสนอมหาวิทยาลัยคริสเตียนในอเมริกาเหนือที่มุ่งเน้นการจัดหาโครงการทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมให้แก่เยาวชนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเหล่านี้ถูกคัดสรรจากสัดส่วนของนักเรียนที่น้อย และบุคคลากรที่ใส่ใจดูแลนักศึกษาและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเช่นเดียวกับการสอนที่ดีในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นที่ยอมรับระดับชาติเกี่ยวกับความสำเร็จทางด้านวิชาการ, เกมกีฬา และศิลปะการแสดง

ณ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ทาง ELI 360 เป็นตัวแทนเหล่านี้ นักศึกษาและบุคคลากรจะเป็นมิตรและเต็มใจต้อนรับนักศึษาต่างชาติซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ สภาพของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย, สะอาด, และปลอดภัย น่ารื่นรมย์

ในฐานะผุ้ปกครองคนหนึ่ง ผมเข้าใจดีและทราบว่า ท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลาน ทาง ELI 360 เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบนี้เช่นเดียวกันท่านที่ต้องการมีความแน่ใจว่าบุตรหลานของท่านได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับเขาที่สุด เพื่ออนาคตทางด้านวิชาชีพ และความต้องการเฉพาะบุคคล ขณะที่ท่านมองหาแนวทางในการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนั้น เราเชื่อว่าท่านจำเป็นต้องมีผู้ที่จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างต่อเนื่อง แม้หลังการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เราขอเสนอตัวที่จะเป็นผู้ดูแลท่านและบุตรหลานแม้หลังการตอบรับเข้าเรียนที่จะช่วยเหลือในทุกๆทางที่เราสามารถทำได้ จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้บุตรหลานของท่านกลับภูมิลำเนาในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาที่พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีความสามารถต่อทั้งครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวม

กรุณาติดต่อกลับมายังเรา และอนุญาตให้เราไขข้อสงสัยให้แก่ท่านว่าทาง ELI 360 สามารถทำงานร่วมกับท่านในขั้นตอนการคัดสรรสถานศึกษา, การสมัครเข้าเรียน และการได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อได้อย่างไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานของท่านในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สมเหตุสมผลในมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ

ด้วยความปรารถนาดี,

Ted Presley
เท็ด เพรสลี่ (ประธานบริษัท)

Experience Life International is committed to the worldwide development of people and ideas for the increased wellbeing of all nations.

ELI 360 Founder

ELI 360 Founder

FROM THE

FOUNDER

เรียน ท่านผู้ปกครอง,

กรุณารับการทักทายที่อบอุ่นจาก ELI 360 ที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อท่านและครอบครัว ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านต่อโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ELI 360 เราทราบดีว่าการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญ ท่านต้องพบกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการ, การย้ายหน่วยกิต, ความช่วยเหลือทางการเงิน, สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานของเรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งในเอเชียและอเมริกาเหนือ

Experience Life International

Corporate Office

Tel: (1) 325.437.2827

Fax: (1) 325.673.1546

E-mail: ted_presley@eli360.com

733 Parsons Road

Abilene, TX 79602-1942

USA

สำนักงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bangkok Office

Tel: (66) 01.811.4888

E-mail: may@eli360.com or apple@eli360.com

Chiang Mai Office

Tel: (66) 05.321.0495

E-mail: luke@eli360.com

Chiang Rai Office

Tel: (66) 05.389.4128

E-mail: amporn@eli360.com

Pitsanuloke Office

Tel: (66) 01.950.6659

E-mail: amporn@eli360.com

ที่ ELI 360 เรามีประสบการณ์ 20 ปีในการทำงานกับครอบครัวที่มีความคล้ายคลึงกับครอบครัวของท่าน คือ ครอบครัวที่เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับอนาคตที่ดีของบุตรหลาน ทางเราซาบซึ้งใจที่มีโอกาสในการช่วยเหลือท่านและบุตรหลานในขั้นตอนสำคัญของการเลือกมหาวิทยาลัยที่บุตรหลานของท่านจะเติบโตและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการงาน

ELI 360 ขอนำเสนอมหาวิทยาลัยคริสเตียนในอเมริกาเหนือที่มุ่งเน้นการจัดหาโครงการทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมให้แก่เยาวชนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเหล่านี้ถูกคัดสรรจากสัดส่วนของนักเรียนที่น้อย และบุคคลากรที่ใส่ใจดูแลนักศึกษาและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเช่นเดียวกับการสอนที่ดีในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นที่ยอมรับระดับชาติเกี่ยวกับความสำเร็จทางด้านวิชาการ, เกมกีฬา และศิลปะการแสดง

ณ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ทาง ELI 360 เป็นตัวแทนเหล่านี้ นักศึกษาและบุคคลากรจะเป็นมิตรและเต็มใจต้อนรับนักศึษาต่างชาติซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ สภาพของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย, สะอาด, และปลอดภัย น่ารื่นรมย์

ในฐานะผุ้ปกครองคนหนึ่ง ผมเข้าใจดีและทราบว่า ท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลาน ทาง ELI 360 เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบนี้เช่นเดียวกันท่านที่ต้องการมีความแน่ใจว่าบุตรหลานของท่านได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับเขาที่สุด เพื่ออนาคตทางด้านวิชาชีพ และความต้องการเฉพาะบุคคล ขณะที่ท่านมองหาแนวทางในการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนั้น เราเชื่อว่าท่านจำเป็นต้องมีผู้ที่จะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างต่อเนื่อง แม้หลังการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว เราขอเสนอตัวที่จะเป็นผู้ดูแลท่านและบุตรหลานแม้หลังการตอบรับเข้าเรียนที่จะช่วยเหลือในทุกๆทางที่เราสามารถทำได้ จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้บุตรหลานของท่านกลับภูมิลำเนาในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาที่พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีความสามารถต่อทั้งครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวม

กรุณาติดต่อกลับมายังเรา และอนุญาตให้เราไขข้อสงสัยให้แก่ท่านว่าทาง ELI 360 สามารถทำงานร่วมกับท่านในขั้นตอนการคัดสรรสถานศึกษา, การสมัครเข้าเรียน และการได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อได้อย่างไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานของท่านในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สมเหตุสมผลในมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ

ด้วยความปรารถนาดี,

Add a Comment